Оновлено
2022-12-30
11:18:04

Facebook Instagram


ОСВІТА ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Прийом на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань на підставі договору, підписаного адміністрацією університету з абітурієнтом.

Навчання іноземців здійснюється за очною (денною), заочною (дистанційною) формами навчання.

 

 

 

Підготовчі курси

Прийом на Підготовчі курси здійснюється за умови:

 • наявності повної загальної середньої освіти;
 • запрошення університету. 

 Строки подачі документів – з 1 липня 

Початок  навчання  з 1 вересня по мірі наповнюваності груп.

 

Список документів, які вступники особисто подають по приїзду до університету  паперовій формі:

 1. заява;
 2. оригінал та копія документа про попередню освіту;
 3. оригінал та копія документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про успішність з навчальних дисциплін;
 4. копія документа про народження;
 5. копія паспорта (сторінка з фото);
 6. 6 фотографій розміром 3,5x4,5 см, кольорові, матові;
 7. паспорт (пред'являється особисто).

Документи, зазначені в п. 2 та п. 3, повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України. Протягом першого семестру навчання здійснюється нострифікація цих документів.

 

На 1 курс ОР бакалавр

Прийом іноземних громадян на 1 курс університету:

 • наявності повної загальної середньої освіти;
 • успішного проходження вступного випробування (співбесіди);
 • запрошення університету.

Строки подачі документів – з 1 липня до 30 вересня.

Початок навчання з 1 вересня (зарахування до 1 листопада)

 

Список документів, які вступники особисто подають до університету  у паперовій формі:

 1. заява;
 2. документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом першого семестру навчання здійснюється його нострифікація);
 3. додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 4. копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 5. копія документа про народження;
 6. 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові);
 7. свідоцтво про закінчення підготовчого відділення.(за наявності)

 

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 4, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строки проведення вступних випробувань – з 3 липня до 30 жовтня.

Іноземні громадяни, які отримали атестат про повну середню освіту в Україні та  сертифікати ЗНО з відповідних предметів, мають право вступати на перший курс усіх форм навчання без співбесіди на конкурсних засадах та на підставі укладеного договору.

 

ОР Магістр 

Прийом іноземних громадян на 5 курс університету здійснюється за умови:

 • здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;
 • успішного проходження вступного випробування;
 • запрошення університету.

Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Строки подачі документів – з 1 липня до 30 жовтня.

Початок навчання з 1 вересня (зарахування до 1 листопада)

 

Список документів, які вступники особисто подають до університету у паперовій формі:

 1. заяву;
 2. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом першого семестру навчання здійснюється його нострифікація);
 3. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін, на основі якого здійснюється вступ;
 4. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 5. 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові);

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 4 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Вступні випробування при прийомі на 5 курс проходять з:

 • іноземної мови;
 • спеціальності, на яку вступають;
 • додаткове вступне випробування (за умови ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю).

Вступні випробування проводяться згідно розкладу, затвердженому атестаційними комісіями інститутів (факультетів).

 

Як отримати запрошення на навчання?

Для отримання запрошення на навчання необхідно надіслати на електронну пошту відповідальної особи університету (n.sokrovolskaЛуF{@КT°1Cchnu.edu.ua) такі документи:

 • скановану копію закордонного паспорта (сторінка з фото);
 • скановану копію документа про освіту з оцінками (балами);
 • письмова згода на обробку персональних даних;

Після отримання згоди від університету та сплати за запрошення Вам буде оформлено запрошення для в'їзду на навчання в Україну.

 

Як оформити в'їзну візу?

Для отримання в'їзної візи на навчання в Україні необхідно:

 • звернутися до Посольства України у своїй або сусідній країні із заявою про видачу в'їзної візи на навчання в Україну;
 • додати до заяви запрошення на навчання від університету.

Оформлення в'їзної візи займає близько 1-го місяця. Після отримання візи «Д» на навчання необхідно повідомити в університет по електронній пошті або по телефону дату Вашого прибуття в м. Київ чи Львів та номер рейсу: (n.sokrovolskaЛуF{@КT°1Cchnu.edu.ua); +38 (050) 500-26-05

 

Навчання іноземних студентів здійснюється українською та іноземними мовами:

 • українською мовою - на всіх факультетах;
 • англійською мовою - на всіх факультетах, але за певними спеціальностями.

 

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 

Якщо на обраному Вами факультеті викладання ведеться українською мовою, а знання її  у Вас недостатні, Ви можете за рік пройти підготовчий курс.

Тут, Вам допоможуть освоїти як мову для спілкування, так і фундаментальні дисципліни, необхідні для вступу до університету:

 • математику;
 • фізику;
 • хімію;
 • інформатику;
 • креслення;
 • біологію.

Заняття на підготовчому відділенні можуть починатися в будь-якому місяці навчального року по мірі формування груп з 6 чоловік; тривалість навчання - 10 місяців та 6 місяців. 

Здебільшого заняття починаються 1 вересня. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за такими напрямами:

 • Інженерно-технічний;
 • Гуманітарний. 

Після успішного закінчення підготовчих курсів ви отримаєте сертифікат державного зразка, що дає право вступити в будь-який вищий навчальний заклад України.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

 

INFORMATION

Preparatory Classes

Undergraduate

Programs

ОР Бакалавр

Graduate

Programs

ОР Магістр

PhD

Programs

Doctorate

Programs

Price for education in Ukrainian /

per year /

$1000

$1500

$2800

$3600

-

Price for education in Ukrainian /

per year /

distant

-

 

$1300

$2500

$3240

-

Price for instruction in English /

per year

 

$2000

$3000

-

-

Price for instruction in English /

per year /

distant

-

$1800

$2700

-

-

Entry dates

July 1

July 1

July 1

-

-

Duration in years

1

4

1,5

-

-

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЛуF{@КT°1Cchnu.edu.ua
 © 1999-2015 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В. Дизайн: Антонюк А.М.