ќновлено
2022-12-30
11:18:04

Facebook Instagram


≤—ѕјЌ≤я

«ј√јЋ№Ќ≤ ¬≤ƒќћќ—“≤ ѕ–ќ  –јѓЌ”

≤спан≥€ розташована на ѕ≥ренейському п≥востров≥, на п≥вденному заход≥ ™вропи. ≤спан≥њналежать також  анарськ≥ ≥ Ѕалеарськ≥ острови ≥ м≥ста-анклави –—еута ≥ ћел≥ль€– на територ≥њ ћарокко. Ќаселенн€ крањни – 45 млн. чолов≥к. ƒержавною мовою Ї ≥спанська (кастильська).  р≥м цього, 17% населенн€ говорить на каталонськ≥й, 7% - на гал≥с≥йськ≥й , 2% - на баскськ≥й мовах. —толиц€ крањни – м≥сто ћадрид.  орол≥вство ≤спан≥€ – парламентська монарх≥€. ƒ≥юча ≥спанська конституц≥€, прийн€та в 1978 роц≥, визнаЇ право окремих рег≥он≥в на автоном≥ю, але при цьому п≥дкреслюЇ Їдн≥сть ≥ непод≥льн≥сть ≥спанськоњ держави. ≤спан≥€ складаЇтьс€ з 17 автономних областей, в кожн≥й з €ких своњ виборн≥ виконавч≥ та законодавч≥ органи влади, ≥ двох автономних м≥ст – п≥вн≥чно-африканських анклав≥в —еути ≥ ћел≥льњ. ¬с≥ вони волод≥ють широкими правами, аж до власних рег≥ональних орган≥в охорони громадського пор€дку. ≤спан≥€ Ї одним з головних туристичних напр€мк≥в у св≥т≥. ” 2007 роц≥ майже 60 млн. ≥ноземц≥в побували в ≤спан≥њ, щоб в≥дв≥дати њњ всесв≥тньо в≥дом≥ пл€ж≥, ≥сторичн≥ та культурн≥ пам'€тки.

—»—“≈ћј ¬»ўќѓ ќ—¬≤“»

¬ищу осв≥ту в ≤спан≥њ можна отримати €к у державних, так ≥ в приватних ун≥верситетах. ”н≥верситети под≥л€ютьс€ на факультети (facultadesuniversitarias), вищ≥ техн≥чн≥ школи (escuelastecnicassuperiores), ун≥верситетськ≥ школи (escuelasuniversitarias), ун≥верситетськ≥ ≥нститути (institutosuniversitarios) та ≥нш≥ установи, передус≥м – ун≥верситетськ≥ коледж≥ (colegiosuniversitarios). ѕерший ступ≥нь ун≥верситетськоњ осв≥ти: перший цикл – основний цикл. ¬≥дпов≥дно до нових навчальних програм на основ≥ Ѕолонськоњ ƒекларац≥њ 1999 року до першого циклу в≥днос€тьс€ 4 перших роки навчанн€ (240 кредит≥в ECTS) з присудженн€м званн€ «градо» (grado). ѕерший цикл ун≥верситетськоњ осв≥ти можна пройти у вищих техн≥чних школах (EscuelasTecnicasSuperiores), ун≥верситетських школах (EscuelasUniversitarias) ≥ на факультетах.  р≥м того, в тих же осв≥тн≥х установах в≥дпов≥дно до староњ осв≥тньоњ програми п≥сл€ зак≥нченн€ трир≥чного навчанн€ студенти отримують званн€ дипломованого фах≥вц€ (Diplomado), техн≥чного ≥нженера (IngenieroTecnico) або техн≥чного арх≥тектора (ArquitectoTecnico). ƒругий ступ≥нь ун≥верситетськоњ осв≥ти: другий цикл – цикл спец≥ал≥зац≥њ. ¬≥дпов≥дно до нових навчальних план≥в на основ≥ Ѕолонськоњ ƒекларац≥њ дл€ отриманн€ званн€ «майстер» (Master) необх≥дно пройти один-два роки навчанн€ (в≥д 60 до 120 кредит≥в) п≥сл€ усп≥шного зак≥нченн€ першого циклу. ƒл€ отриманн€ ступен€ л≥ценц≥ата (Licenciado), ≥нженера (Ingeniero) або арх≥тектора (Arquitecto) необх≥дно пройти перший ≥ другий цикли навчанн€ (повний курс), але ступ≥нь присуджуЇтьс€ т≥льки в раз≥ усп≥шного зак≥нченн€ обох цикл≥в. “рет≥й ступ≥нь ун≥верситетськоњ осв≥ти: трет≥й цикл - цикл спец≥ал≥зац≥њ дл€ досл≥дницькоњ д≥€льност≥ та викладанн€. ѕерейти на третю сходинку можуть володар≥ звань майстра (Master), л≥ценц≥ата (Licenciado), ≥нженера (Ingeniero) або арх≥тектора (Arquitecto). ѕ≥сл€ зак≥нченн€ 4-р≥чного пер≥оду навчанн€ та досл≥дницькоњ д≥€льност≥ п≥сл€ представленн€ та захисту дисертац≥њ кандидата присуджуЇтьс€ докторська ступ≥нь (TitulodeDoctor).

—“»ѕ≈Ќƒ≤ѓ

≤спан≥€ пропонуЇ широкий виб≥р стипенд≥й дл€ ≥ноземних студент≥в ≥ спец≥ал≥ст≥в. —еред найб≥льш значущих – сп≥льн≥ програми ћ≥н≥стерства закордонних справ ≥ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва (MinisteriodeAsuntosExteriores y deCooperacion) ≥ ≤спанського агентства м≥жнародного сп≥вроб≥тництва (AgenciaEspanoladeCooperacionInternacionalparaelDesarrollo) – ѕрограми стипенд≥й MAEC-AECID (ProgramasdeBecas MAEC-AECID). ≤нш≥ м≥н≥стерства та адм≥н≥стративн≥ та територ≥альн≥ одиниц≥ (автономн≥ област≥, м≥сцев≥ органи влади) ≥ приватн≥ компан≥њ також пропонують р≥зн≥ програми. —типенд≥њ ћ≥н≥стерства закордонних справ ≥ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва (MAEC) ≥ ≥спанського агентства м≥жнародного сп≥вроб≥тництва (AECID). ћ≥н≥стерство закордонних справ ≥ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва та ≤спанське агентство м≥жнародного сп≥вроб≥тництва щор≥чно на конкурсн≥й основ≥ надають стипенд≥њ в рамках ѕрограми стипенд≥й MAEC-AECID (ProgramasdeBecas MAECAECID). ≤нформац≥€ про ц≥ програми на наступний навчальний р≥к розм≥щуютьс€ на ≥нтернет-сайт≥ (http://www.becasmae.es) всередин≥ жовтн€ кожного року. «агальна ≥нформац≥€ про стипенд≥њ доступна на сайт≥ круглий р≥к, €к ≥ ≥нформац≥€ про вимоги до кандидат≥в та процедуру поданн€ за€вок.ѕодаючи за€вку на стипенд≥њ, будь ласка, не забувайте про наступне:

• подача за€вки на стипенд≥ю зд≥йснюЇтьс€ на ≥нтернет-сайт≥: http://www.becasmae.es (зазвичай з середини жовтн€ до 31 грудн€). ѕрот€гом цього часу кандидат, використовуючи своЇ ≥м'€ користувача та пароль, може скласти за€вку на навчанн€ на наступний р≥к, додавати ≥нформац≥ю в свою за€вку та / або вносити необх≥дн≥ зм≥ни;

• зв'€зок з програмою MAEC-AECI зд≥йснюЇтьс€ за допомогою електронноњ пошти;

• т≥льки п≥сл€ отриманн€ пов≥домленн€ про присудженн€ стипенд≥њ (зазвичай з кв≥тн€ почервень) кандидат повинен п≥дтвердити вс≥ своњ заслуги, надавши необх≥дн≥ документи в посольство ≤спан≥њ;

• кандидат може вибрати курс, €кий його ц≥кавить, а також ун≥верситет або ≥ншу осв≥тню установу. ¬ин€тком програми Ї IA (дл€ викладач≥в ≥спанськоњ мови, €к≥ хочуть пройти навчанн€ в л≥тн≥й школ≥ в ћадрид≥) ≥ II.C (маг≥стр м≥жнародних в≥дносин в дипломатичн≥й школ≥ у ћадрид≥). ѕерш н≥ж в≥дправити за€вку, кандидат повинен отримати письмове п≥дтвердженн€ в≥д обраного навчального закладу, так €к йому необх≥дно буде вказати обраний ним курс ≥ в≥дпов≥сти на питанн€, чи отримав в≥н письмове п≥дтвердженн€ запису на курс.Ќа тому ж ≥нтернет-сайт≥: http://www.becasmae.es розташована пошукова система « олумб» (Colon), в €к≥й можна знайти ≥нформац≥ю практично про вс≥ можлив≥ вар≥анти навчанн€ у вищих навчальних закладах ≤спан≥њ, включаючи ѕ≥сл€дипломну осв≥ту, докторантуру ≥ пост докторантуру. ќголошенн€ про конкурс на здобутт€ стипенд≥й розд≥лене на к≥лька розд≥л≥в (Capitulos), €к≥, в свою чергу, под≥л€ютьс€ на конкретн≥ програми р≥зних стипенд≥й.Ќа ≥нтернет-сайт≥: http://www.fundacioncarolina.es представлена ≥нформац≥€ про велику к≥льк≥сть стипенд≥й, пропонованих €к самим фондом, так ≥ сп≥впрацюючих з ним орган≥зац≥й, на навчанн€ в постдокторантур≥ та досл≥дницьку роботу. Ќа ≥нтернет-сайт≥ ≥спанського ћ≥н≥стерства культури (http://www.mcu.es) представлена ≥нформац≥€ про р≥зн≥ програми наданн€ матер≥альноњ п≥дтримки, дотац≥й ≥ стипенд≥й. —еред найб≥льш значущих програм можна в≥дзначити «—при€нн€ перекладу та виданн€ ≥спанськоњ художньоњ та науковоњ л≥тератури на будь-€к≥й ≥ноземн≥й мов≥» ≥ «—при€нн€ поширенню ≥спанськоњ л≥тератури за кордоном».

—“»ѕ≈Ќƒ≤ѓ ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ј ќ—¬≤“»

¬с€ ≥нформац≥€, що стосуЇтьс€ цих стипенд≥й, представлена на ≥нтернет-сайт≥: http://www.educacion.es.

—“»ѕ≈Ќƒ≤ѓ ј¬“ќЌќћЌ»’ ќЅЋј—“≈… ≤—ѕјЌ≤ѓ

як правило, автономн≥ област≥ пропонують своњ власн≥ програми стипенд≥й, ≥ де€к≥ з них призначен≥ дл€ ≥ноземц≥в. ≤нформац≥€ надана в розд≥л≥ автоном≥й на ≥нтернет-сайт≥: http://www.la-moncloa.es.Ќа ≥нтернет-сайт≥ оф≥ц≥йного бюлетен€ (http://www.boe.es) зазвичай публ≥куЇтьс€ повний список державних стипенд≥й (becas). “ам же можна знайти ≥нформац≥ю матер≥альноњ п≥дтримки (ayudas), €ка надаЇтьс€ агентствам/приватним особам. —айт: http://www.becas.com надаЇ ≥нформац≥ю про стипенд≥њ, €к≥ пропонуютьс€ в ≤спан≥њ ≥спанц€м та ≥ноземним громад€нам. “ут можна п≥дписатис€ на розсилки, €к≥ дозвол€ть бути в курс≥ нових пропозиц≥й, що з'€вл€ютьс€ на сайт≥.  р≥м того, сайт оснащений пошуковою системою, €ка допомагаЇ знайти стипенд≥њ, що в≥дпов≥дають заданим параметрам.

 

ƒ≈ ћќ∆Ќј ќ“–»ћј“» ƒќƒј“ ќ¬” ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤ё?

ѕосольство ≤спан≥њв ”крањн≥

вул. ’орива, 46

01901,  ињв

“елефон(+38 044) 492-73-20

‘акс(+38 044) 492-73-27

 онсульський в≥дд≥л

(+38 044) 501-06-00,факс501-06-07

E-mailembespua7ШФ@»ЕWmail.mae.es

–обоч≥години

понедiлок-п'€тниц€ 8.00-15.30

≤нтернет-сайт:  http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Kiev/ua/home/Paginas/homeua_embkiev.aspx

≤нтернет-сайт:http://www.maec.es(ћ≥н≥стерство закордонних справ ≤спан≥њ).
ѕрограми стипенд≥й
≤нтернет-сайт:
http://www.becasmae.es
ѕошук ≥нформац≥њпоп≥сл€вуз≥вськ≥й профес≥йн≥й осв≥т≥
≤нтернет-сайт:
http://www.buscadorcolon.org
‘онд « арол≥на»
≤нтернет-сайт:
http://www.fundacioncarolina.es
ћ≥н≥стерство культури ≤спан≥њ
≤нтернет-сайт:
http://www.mcu.es
ћ≥н≥стерство осв≥ти ≤спан≥њ
≤нтернет-сайт:
http://www.educacion.es
≤нститут зовн≥шньоњ торг≥вл≥
≤нтернет-сайт: 
http://www.icex.es

 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster7ШФ@»ЕWchnu.edu.ua
 © 1999-2015 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬. ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.